Kastepiste

eng. dew point

Kastepiste (kastepistelämpötila) on se lämpötila, jossa vesihöyryä sisältävän kaasun suhteellinen kosteus on 100 %. Tällöin kaasu (esimerkiksi ilma) on vesihöyryn kyllästämää, jolloin haihtuminen ja tiivistyminen ovat tasapainossa. Lämpötilan laskeminen kastepisteen alle näkyy veden tiivistymisenä esim. betonin pintaan.