Katodinen suojaus

eng. cathodic protection

Katodisessa suojauksessa raudoitteiden korroosio estetään tai pysäytetään muuntamalla raudoituksen sähkökemiallisen potentiaali negatiiviseen eli katodiseen suuntaan niin paljon, että korroosioreaktiot pysähtyvät. Raudoituksen potentiaalia voidaan muuttaa joko hyvin epäjalon metallin avulla (ns. uhrautuvan anodin menetelmällä) tai kytkemällä raudoitukseen heikko negatiivinen tasajännite (ns. ulkoisen virtalähteen menetelmällä). Näistä jälkimmäinen on betonirakenteiden tapauksessa yleisemmin käytetty.