Käyttäjä

eng. user

Henkilö tai elin, joka käyttää betonimassaa rakenteen tai rakennusosan valmistamiseen.