käyttöpaikalla voimassa olevat säännöt

eng. provisions valid in the place of use

Kansalliset säännöt, jotka on mainittu tämän eurooppalaisen standardin kansallisessa esipuheessa tai kansallisessa liitteessä tai betonin käyttöpaikalla voimassa olevassa, tätä eurooppalaista standardia täydentävässä kansallisessa standardissa.