Käyttörajatila
eng. serviceability limit state
 
Rajatila, jossa rakenne lakkaa täyttämästä sen käyttökelpoisuuden ehdoksi asetettuja vaatimuksia.