käyttöseloste

eng. product declaration

Kokeisiin tai laskelmiin perustuva varmennettu selvitys betonirakenteiden valmistamiseen käytettävän materiaalin tai tarvikkeen (lisäaineet, jänneteräkset, metalliosat yms.) ominaisuuksista, käyttökelpoisuudesta ja käyttötavoista taikka tietyn menetelmän (jännemenetelmän) käyttöön liittyvistä seikoista.