käyttötila

eng. serviceability conditions

Tila, jossa rakenne täyttää sen käyttökelpoisuudelle asetetut vaatimukset.