Kemiallinen korroosio

eng. concrete degradation

Betonin kemiallisessa korroosiossa kemialliset rasitukset aiheuttavat betoniin joko sisäistä tai ulkoista korroosiota. Ulkoisessa kemiallisessa korroosiossa betonin kanssa kosketuksiin joutuvat aineet reagoivat betonin osa-aineiden kanssa tai liuottavat niitä vaurioittaen betonirakennetta. Betonia syövyttäviä aineita ovat muun muassa hapot ja sulfaatit. Sisäistä korroosiota betonille voivat aiheuttaa muun muassa kiviaineksen sisältämä humus, alkali-kiviainesreaktio ja joko kiviaineesta tai sementistä peräisin olevan sulfaatin aiheuttamat paisumisreaktiot.  Betonin kemiallista korroosiota on käsitelty tarkemmin osiossa säilyvyys.