Kevyt kiviaines

eng. lightweight aggregate

Mineraalista alkuperää oleva kiviaines, jonka kiintotiheys on enintään 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) tai irtotiheys enintään 1,20 Mg/m3 (1 200 kg/m3). Kevytkiviaines voi olla alkuperältään luonnonkiviainesta, luonnonmateriaaleista ja/tai teollisuusprosessien sivutuotteista valmistettua kiviainesta, teollisuusprosessien sivutuotetta tai uusiokiviainesta.