Kierrätyskiviaines

eng. recycled aggregate

Kiviaines, joka on valmistettu aikaisemmin rakentamisessa käytetystä epäorgaanisesta materiaalista (SFS-EN 206:n mukaan). Standardissa SFS-EN 12620:2002+A1:2008 Recycled Aggregate on käännetty termiksi uusiokiviaines.