kimmokerroin

Kun kiinteää kappaletta kuormitetaan, sen muoto muuttuu. Jos kuormituksen poistuessa kappaleen muoto palaa ennalleen, on kyseessä kimmoinen muodonmuutos. Kimmokerroin on kerroin, joka kuvaa kappaleeseen kohdistuvan jännityksen suhdetta sen aikaansaamaan suhteelliseen venymään. Mitä suurempi kimmokerroin on, sitä jäykempi materiaali on kyseessä. Kimmomoduulin avulla voidaan laskea kimmoisesta materiaalista tehdyn sauvan pituuden muutos, kun siihen kohdistuu venyttävä tai puristava jännitys. Toisin sanoen se ilmoittaa, minkä verran kappale pitenee venytettäessä tai lyhenee puristettaessa.