Kipsi, CaSO4

eng. gypsum

Kipsi lisätään sementin jauhatuksessa ja se hidastaa C3A:n reaktioita antaen sementille sopivan sitoutumisajan. Ilman kipsiä sementti sitoutuisi heti, kun vettä lisätään. 

Jos sementin jauhatuksessa lämpötila kohoaa niin korkeaksi, että kipsi menettää kidevettä, se muuttuu hyvin nopealiukoiseksi. Jos sementti ei jostain syystä voi käyttää liuennutta kipsiä hyväkseen riittävällä nopeudella, niin kipsi saostuu nopeasti alkuperäiseen normaaliin tilaansa, jolloin massa tämän takia voi jäykistyä jo sekoitusvaiheessa tai pian sen jälkeen. Tätä kutsutaan valesitoutumiseksi.