Kiviaineksen raekoko

eng. aggregate size

Kiviaines määritettynä alemman seulakoon (d) ja ylemmän seulakoon (D) avulla. Määritelmä hyväksyy, että voi olla joitakin rakeita, jotka jäävät ylemmälle seulalle (ylikoko) ja joitakin rakeita, jotka läpäisevät alemman seulan (alikoko).