Kokonaisilmamäärä

eng. total air amount

Betonin sisältämien ilmahuokosten suhteellinen osuus betonissa ilmaistuna % -osuutena betonin tilavuudesta (kokonaisilmamäärä = optisesti havaittujen ja tässä menetelmässä laskettujen suojahuokosten ja tiivistyshuokosten yhteismäärä. Tässä menetelmässä laskettava kokonaisilmamäärä ei kuvaa betonin todellista kokonaisilmamäärää eikä standardin SFS-EN 206 mukaista ilmamäärän määritystä).