kokonaisvesimäärä

eng. total water content

Lisätyn veden, kiviaineksen sisältämän veden, kiviaineksen pinnalla olevan veden, lietteenä käytettyjen lisäaineiden ja seosaineiden sisältämän veden sekä lisätystä jäästä tai höyrylämmityksestä aiheutuneen veden yhteismäärä.