Koostekiviaines

eng. all-in aggregate

Kiviaines, joka koostuu karkeiden ja hienojen kiviainesten seoksesta. Koostekiviaines voidaan valmistaa erottamatta karkeita ja hienoja lajitteita toisistaan tai se voidaan valmistaa yhdistämällä karkeaa ja hienoa kiviainesta. Koostekiviainesta käytetään yleensä betoninvalmistukseen, jossa betonin puristuslujuustaso ei ole korkea (< 12 MPa).