Koostumuksen mukainen betoni

eng. prescribed concrete

Betoni, jonka koostumus ja käytettävät osa-aineet määritellään valmistajalle, joka vastaa siitä, että betonin koostumus on määrittelyn mukainen. Suomessa koostumuksen mukaisen betonin käyttö ei ole sallittua kantavissa rakenteissa.