Korroosio

eng. corrosion

Korroosio eli ruostuminen on sähkökemiallinen ilmiö, jossa raudan yhdisteet pyrkivät muuttumaan takaisin niiksi yhdisteiksi, joita niissä luonnossa esiintyy, kuten oksideiksi ja hydroksideiksi. Korroosion seurauksena raudoituksen pinnasta liukenee materiaalia, mikä johtaa raudoitteiden poikkileikkauksen pienenemiseen heikentäen rakenteen kantavuutta. Korroosio aiheuttaa teräsbetonirakenteissa betonipinnan halkeilua ja lohkeilua sekä jossain tapauksissa sisäistä halkeilua, sillä korroosiotuotteet vaativat huomattavasti alkuperäistä tilavuutta suuremman tilan. 

Katso myös karbonatisoituminenpistekorroosiovetyhauraus , jännityskorroosio, ja kemiallinen korroosio.