Kuivumiskutistuma

eng. drying shrinkage

Veden poistuminen pienentää rakenteen tilavuutta, eli betoni kutistuu. Betonin varhaisvaiheessa tapahtuvaa kutistumaa kutsutaan plastiseksi kutistumaksi ja kovettuneen betonin kutistumaa kutsutaan kuivumiskutistumaksi.  Veden poistumisen ja kuivumiskutistumisen välinen yhteys on lineaarinen. Kosteus joka ei sitoudu kemiallisesti eikä jää pysyvästi betonin pienimpiin huokosiin, voi poistua rakenteesta. Kuivuminen aiheuttaa betonissa olevaan veteen jännityksiä, jotka imevät vettä pois geelihuokosista. Tällöin geelihiukkasten välit pienenevät ja geeli kutistuu pakottaen betonin kutistumaan. Kuivumiskutistuminen ei ole täysin palautuva, jos betoni kastellaan. Vedessä säilytetystä betonista ei poistu kosteutta, eikä siinä tapahdu kuivumiskutistumista. Betonin kuivumiskutistumaa pidetään yhtenä merkittävimpänä syynä betonirakenteen halkeamiin sekä esimerkiksi keraamisten laattojen irtoamiseen betonialustastaan.