Laatikkoperiaate

Kaksiulotteisessa tarkastelussa rakenteen mikään piste ei saa ylittää kahden sisäkkäisen saman suuntaisen suorakulmion muodostamia rajalinjoja. Periaatetta voi soveltaa myös kolmiulotteisessa tarkastelussa.