Laatusuunnitelma

eng. quality plan

Asiakirja, joka määrittelee rakennushankkeen, tuotteen, prosessin tai sopimuksen vaatimuksien täyttämiseksi sovelletta­vat menettelytavat ja resurssit mukaan lukien kuka tekee ja milloin.