Lämpökäsittely

eng. heat treatment

Betonin lämmittämismenettely, jolla nopeutetaan betonin lujuuden kehitystä.