Läpäisyarvon vaihteluväli

Rakeisuusmäärityksessä tietylle seulakoolle hyväksyttävät vähimmäis- ja enimmäisläpäisyprosentit, jotka määräytyvät tyyppikäyrälle sallituista läpäisyarvon poikkeamasta (±x %).