Läpäisykyky

eng. passing ability

Betonimassan kyky virrata ahtaiden, esim. raudoitusterästen välisten aukkojen läpi, ilman erottumista tai kasautumista.