laskennallinen mitoitus

eng. design by calculation

Laskennallista mitoitusta voidaan käyttää kaikissa rasitusluokissa olevien betonirakenteiden käyttöiän arviointiin. Rakenteiden käyttöikä arvioidaan erikseen laskien rasitusluokkien suhteen, ja näistä lyhin käyttöikä on määräävä. Laskennallinen mitoitus perustuu standardin ISO 15686 periaatteelle, jossa rakenteen ennakoitu käyttöikä määritetään kertomalla nk. vertailukäyttöikä eri tekijät huomioon ottavilla kertoimilla. Menetelmää voidaan soveltaa, kun suunnittelukäyttöikä on 50...200 vuotta.

Katso myös taulukkomitoitus