Lentotuhka

eng. fly ash

Lentotuhka on hienoksi jauhetun kivihiilen poltossa voimalaitoksessa syntyvä pozzolaani, joka erotetaan savukaasuista. Pozzolaani tarkoittaa, että lentotuhka reagoi sementin hydrataatiossa syntyvän kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen kalsiumsilikaattihydraattigeeliä. Lentotuhkaa käytetään paitsi sideaineena niin myös fillerinä eli erittäin hienorakeisena täytekiviaineksena korvaamaan kiviaineksen hienoaineosuutta. Lisää tietoa lentotuhkasta täältä.