Lujuuskato

eng. loss of strength

Betonin lujuuskatoa voi käydä silloin jos  hydrataatioreaktiot tapahtuvat kuumissa olosuhteissa optimaalista nopeammin, jolloin hydraattien muodostuminen häiriintyy ja osa potentiaalisesta lujuudesta jää saavuttamatta.

Jos tuore betoni jäätyy ennen kuin se on saavuttanut riittävän lujuuden (vähintään 5 MPa) betonissa tapahtuu lujuuskatoa eikä se enää sulamisen jälkeenkään saavuta yhtä korkeaa lujuutta kuin minkä  se olisi saavuttanut jäätymättä.