Luonnon lajittama kiviaines 0/8 mm 

Joko glasiaalista (jäätikkösyntyinen) tai  fluviaalista (virtaavaan  veteen  muodostunut) alkuperää oleva luonnon kiviaines, jonka D on pienempi tai yhtä suuri kuin 8 mm. Lajite voi olla myös osittain murskattua.