Luonnon taustasäteily

eng. background radiation

Luonnon radioaktiiviset aineet kuuluvat ihmisen ympäristöön. Maankamara jalkojemme alla ja betoni- tai tiiliseinät ympärillämme säteilevät. Avaruudesta peräisin olevalle säteilylle joudumme alttiiksi kaikkialla, lentokoneessa enemmän kuin maan pinnalla. Tätä säteilyä kutsutaan luonnon taustasäteilyksi. Luonnon taustasäteily aiheuttaa meille noin vajaan millisievertin suuruisen annoksen eli noin neljäsosan vuotuisesta säteilyannoksestamme. Avaruudesta peräisin olevan säteilyn osuus annoksesta on noin 0,33 millisievertiä (mSv), maaperän ja rakennusmateriaalien aiheuttama noin 0,5 mSv. Taustasäteilystä saatavan annoksen suuruuteen emme juurikaan voi vaikuttaa. Ulkoista säteilyä saamme maankamarassa ja rakennusmateriaaleissa olevien radioaktiivisten aineiden lähettämästä gammasäteilystä. Tällaisia aineita ovat mm. uraani, torium ja kalium. Vietämme suurimman osan ajastamme kotona, työpaikalla ja kaupoissa, toisin sanoen sisätiloissa. Sisällä saatu säteilyannoksemme onkin noin viisi kertaa suurempi kuin ulkona saatu. Ulkona säteily on peräisin maaperästä.