Määrittelijä

eng. specifier

Henkilö tai elin (yleensä rakenteen suunnittelija), joka laatii määrittelyn betonimassalle ja kovettuneelle betonille.