Määrittely (spesifikaatio)

eng. specification

Dokumentoidut valmistajalle annetut tekniset vaatimukset, joissa esitetään toiminnalliset vaatimukset tai koostumus.