Makro(polymeeri)kuitu

eng. macro synthetic fibres  / ‘structural’ synthetic fibres

Makropolymeerikuidut ovat paksuudeltaan millimetrin luokkaa. Tyypillinen kuitupaksuus on 0,5...1,0 mm, pituus 40…60 mm ja hoikkuusluku välillä 70…110. 

Makropolymeerikuidut säilyttävät ominaisuutensa sekä alkalisessa että happamassa ympäristössä. Makropolymeerikuituja valmistetaan monista erilaisista orgaanisista polymeereistä. Kuidut voivat olla muodoltaan lieriömäisiä tai pyöreitä ja usein ”aallotettuja” tai ”rypytettyjä”, tai ohuita ja litteitä.