Maksimiraekoko

eng. maximum aggregate size

Nykyisin kiviaineksen ylänimellisraja. Kts. ylänimellisraja.