MARA-asetus

Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 843/2017) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa määritellään perusteet, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden (mm. betonijäte) ammatti- tai laitosmaiseen käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa.