Massiiviset rakenteet

eng. massive structures

Betonirakenne katsotaan massiiviseksi, jos se on mitoiltaan niin suuri, että on tarpeen ryhtyä erityistoimenpiteisiin hydrataatiolämmön aiheuttamista lämmönmuutoksista syntyvän halkeiluvaaran tai korkeasta lämpötilasta johtuvan lujuuskadon rajoittamiseksi. Massiivisina rakenteina pidetäänkin yleensä rakenteita, joissa pienin sivumitta on vähintään 1000 mm. Lue lisää massiivisista rakenteista.