Mittalinja

eng. dimension line

Mikä tahansa linja, jota käytetään suunnitellun rakennuksen paikalleenmittaamiseen sekä rakennuksen tai sen osien tarkistamiseen ja vaatimustenmukaisuuden toteamiseen.