Muokkautuvuus

eng. workability

Betonimassan notkeuden, tiivistyvyyden ja koossapysyvyyden yhteisnimitys.