Muototoleranssi

Viivan tai pinnan muodon vaihtelun sallittu suuruus perusmuodon suhteen.