Murske

eng. crushed aggregate

Yleisnimitys kaikille kalliosta tai sorasta murskatulle kiviainekselle. Alalla puhekielessä murskeella tarkoitetaan usein nollapohjaista murskattua kiviainesta. Vertaa myös termiin sepeli. 

Kuvassa oikealla 0/8 kalliomurske ja vasemmalla vertailun vuoksi luonnon muovaava 0/8 betonisora.