Nimellislujuus

eng. nominal strength

Rakenteen suunnittelun perustaksi valittu betonilaatua kuvaava puristuslujuus.