Nimellisrajat

Ilmaisevat, minkä suuruisia rakeita lajitteessa pääasiallisesti on. Esimerkiksi lajitteessa, jonka nimellisrajat ovat 4/16 mm, on pääsääntöisesti läpimitaltaan 4...16 mm suuruisia rakeita. Lajite merkitään 4/16.