Normaalipainoinen betoni

eng. normal-weight concrete

Betoni, jonka uunikuivan tilan tiheys on yli 2 000 kg/m3, kuitenkin korkeintaan 2 600 kg/m3.