Normaalipainoinen kiviaines

eng. normal-weight aggregate

Kiviaines, jonka uunikuivan tilan kiintotiheys standardin SFS-EN 1097-6 mukaisesti määritettynä on yli 2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3)  ja alle 3 000 kg/m3 (3,00 Mg/m3).