Normaalitoleranssi

eng. normal tolerance

Mittapoikkeaman perusraja, joka varmistaa, että rakenne täyttää suunnitteluoletukset ja muut rakennuskohteen toiminnalliset vaatimukset.