Notkistin

eng. plasticizer

Notkistavat lisäaineet ovat pinta-aktiivisia aineita, jotka toimivat sementin ja veden välillä parantaen betonin teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia. Työstettävyyden, kuten esimerkiksi pumpattavuuden ja koossapysyvyyden, parantamisen lisäksi notkistavien lisäaineiden käyttö mahdollistaa pienempien vesi- ja sementtimäärien käytön.  Notkistavat lisäaineet jaetaan notkistimiin ja tehonotkistimiin niiden tehokkuuden perusteella. Notkistimilla saadaan aikaan noin 5...15 %:n ja tehonotkistimilla noin 12...30 %:n vedenvähennys betonin työstettävyyden huonontumatta.