Olosuhdekoekappale

eng. field-cured specimen

Olosuhdekoekappaleilla tarkoitetaan työmaalla valettavia, betonin lujuudenkehityksen arviointia varten valmistettuja koekappaleita, joita säilytetään työmaalla, yleensä valetun rakenteen vieressä. Olosuhdekoekappaleita ei tule sekoittaa työmaalla valettaviin työmaakoekappaleisiin, vaan niiden avulla voidaan arvioida betonin lujuudenkehitystä vallitsevassa olosuhteessa, esimerkiksi jännityshetken, tai muotinpurkulujuuden saavuttamiseksi. Olosuhdekoekappaleiden käyttö betonin laadunvarmistukseen on kielletty, koska niiden säilytyslämpötila ja olosuhteet poikkeavat lujuuden määrittämistä koskevien standardien vaatimuksista.