Osanäyte

Näytteenottimella yhdellä ottokerralla erästä saatava näytemäärä. Samassa näytteenotossa otetaan useampia osanäytteitä.