Päätypenkka

Päätypenkka eroaa kiviaineksen kerroksittain varastoinnista siten, että päätypenkassa  kasa varastoidaan siten, että ensin tehdään ns. ajoramppi kasan lopulliseen korkeuteen asti mahdollisimman jyrkkänä ja sitten aletaan tiputtaa varastoitavaa kiviainesta rampin päädystä alas. Täten varastokasaan ei synny kerroksia vaan kasassa on ainoastaan yksi kerros, jonka päällä varastointikoneet kulkevat. Täten tuote hienonee mahdollisimman vähän varastoinnissa.


Kuva Tero Virtanen