Paikalleenmittaustoleranssi

Betonielementin tai paikallavalussa muotin asennuspaikkaa osoittavan merkin sijainnin sallittu vaihtelu.