Pastamäärä (P)

eng. amount of cement paste

Betonin sisältämä sementtipastan suhteellinen osuus betonissa - ei sisällä ilmahuokosten osuutta; yksikkönä tilavuus-%. Tässä menetelmässä myös sementtiä korvaavat seoaineet (mm. lentotuhka, silika ja masuunikuona) ja niiden reaktiotuotteet lasketaan sementtipastaksi.